De dag van de dialoog

Zoeken
Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Welkom bij Middelburg in Dialoog
Op deze website kun je lezen wat de Dialoog inhoudt en wie er allemaal meedoen. Maar ook over hoe jij, jouw omgeving of jouw bedrijf mee kan laten doen aan de Dialogen die in Middelburg en omgeving worden georganiseerd.

Doel
Het doel van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. In de landelijke week van de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in een stad/dorp/wijk op een door hun gekozen dag en dat maakt het tot een week waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Door de vaak zeer uiteenlopende achtergronden van de deelnemers zorgt de Dag van de Dialoog voor bijzondere ontmoetingen en inspirerende gesprekken die een bijdrage leveren aan meer onderling begrip en sociale samenhang in een gemeente.

Middel

De Dialoog is een middel, geen doel op zich. Het is een middel om te verbinden en om mensen bij elkaar te brengen op gelijkwaardige manier. Daarbij wordt iedereen gehoord en gezien. het kan zo dus ingezet worden in organisaties en bedrijven. Iedereen telt mee en ieders mening is van belang.

Dialoogtafels
Dialoogtafels in Middelburg kunnen het hele jaar door worden georganiseerd. Inmiddels is deze methode meer een middel dan een doel geworden. De methodiek leidt tot meer respect en begrip tussen mensen onderling. De dialoog is geschikt voor jouw omgeving, jouw bedrijf, jouw netwerk enz.. Interesse? Neem contact met ons op.

De pijlers van de Dialoog
1. De gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van zes tot acht personen aan tafels.
2. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met vier vragen.
3. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd.
4. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.

lees verder!

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu